Đặt lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch...

Đặt lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thu...

1
Đặt lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) 2 điện áp xoay chiều:${{u}_{1}}={{U}_{1}}cos({{\omega }_{1}}t+\varphi )$và ${{u}_{2}}={{U}_{2}}\cos ({{\omega }_{2}}t-\varphi )$, người ta thu được đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình bên. Giá trị gần nhất của y là

110.108.105.103.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
105.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP