Đâu không phải là mục tiêu cơ bản...

Đâu không phải là mục tiêu cơ bản trong chiến lược "Cam kết và mở rộn...

0
Đâu không phải là mục tiêu cơ bản trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống Mĩ B.Clin-tơn?
Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.Tăng cường khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật để bảo đảm tính hiện đại về quân sự.Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào nội bộ của nước khác.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tăng cường phát triển khoa học- kĩ thuật để bảo đảm tính hiện đại về quân sự.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP