Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại...

Chương 6: Dung Dịch Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là: A. ...

1
Chương 6: Dung Dịch

Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là:

A. Na2O, CuSO4, KOH

B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4

D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

chọn C

Hướng dẫn: Muối là hợp chất hóa học gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP