Để phát triển khoa học - kĩ thuật...

Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản có đặc điểm nào khác biệt...

0
Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản có đặc điểm nào khác biệt với các nước tư bản?
Tập trung phát triển khoa học chinh phục vũ trụChuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiếnMua bằng phát minh sáng chế của nước ngoàiCoi trọng và phát triển giáo dục, khoa học kĩ thuật

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 54, suy luận

Cách giải: Đối với giáo dục và khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản luôn tìm cách đẩy nhanh sự phát triển bằng cách mua bằng phát minh sáng chế. Tính đến năm 1968, Nhật Bản đã mua bằng phát minh của nước ngoài trị giá tới 6 tỉ USD. Đây cũng là điểm khác của chính sách phát triển khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản so với các nuớc tư bản khác
Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP