Để vẽ biểu đồ sau cần thực hiện...

Để vẽ biểu đồ sau cần thực hiện những yêu cầu nào trong xử lí số liệu?

0
Để vẽ biểu đồ sau cần thực hiện những yêu cầu nào trong xử lí số liệu?
Tính qui mô không cần tính tỉ trọngTính qui mô và tính độTính qui mô và tỉ trọng.Tính tỉ trọng không cần tính qui mô.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tính qui mô và tỉ trọng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP