Despite having received positive reviews by industry critics...

Despite having received positive reviews by industry critics, sales o...

0
Despite having received positive reviews by industry critics, sales of the digital MP3 player have been quite -------.
disappoint disappointed disappointment disappointing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
disappointing

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP