Điểm khác biệt căn bản về nội dung...

Điểm khác biệt căn bản về nội dung của Hiệp định Pari (1973) về Việt ...

6
Điểm khác biệt căn bản về nội dung của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam so với Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương là
Hiệp định Pari yêu cầu các bên cam kết không được dính líu quân sự vào Việt Nam.Hiệp định Pari nêu rõ các bên cam kết tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.Hiệp định Pari không cho phép quân đội nước ngoài ở lại miền Nam Việt Nam.Hiệp định Pari quy định các bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt trong chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
Hiệp định Pari không cho phép quân đội nước ngoài ở lại miền Nam Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP