Điểm khác biệt của phong trào giải phóng...

Điểm khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi so với ch...

1
Điểm khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi so với châu Á và khu vực Mĩ Latinh là
phát triển rộng khắp và ngày càng quyết liệt.đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ, lập chính phủ dân chủ.diễn ra không đồng đều giữa các khu vực và các quốc gia.đấu tranh chống đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
diễn ra không đồng đều giữa các khu vực và các quốc gia.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP