Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách...

Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày n...

0
Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là
mọi phát minh về kĩ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học.mọi phát minh kĩ thuật dựa trên các ngành khoa học cơ bản.mọi phát minh về kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.mọi phát minh kĩ thuật xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
mọi phát minh về kĩ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP