Điểm khác nhau về mục đích trong việc...

Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng ngu...

0
Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?
Mở rộng lãnh thổ. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Khống chế các nước khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Duy trì hòa bình an ninh thế giới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP