Điện phân với điện cực trơ cường độ...

Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch ...

-1
Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 18,56 gam và tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 24,28 gam và tại catot thoát ra 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của a là
16,480.17,280.15,464.14,848.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
17,280.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
0
t  M  + E          -----> M                               2H2O+ 4e -----> O2 + 4H+          4x           a(g)                                          4x        x (mol) t  M   +E        ------->M                                2H2O +4e--------->O2 +4H+       4x-0,12      (4x-0,12)a/4x ( g*)                      4x         x    2H2O 2e  -------->2OH H2             0,12              0.06 t s m giảm 18,56 =a + 32x 2t             24,28  =18,56 + g*+32x+2.0,06 giải hệ ------>a= 17,28 g
17,280.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP