Điều khoản nào sau đây của Hiệp định...

Điều khoản nào sau đây của Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973) có ý nghĩa ...

0
Điều khoản nào sau đây của Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973) có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?
Hoa Kì cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Hai bên ngừng bắn, giữ nguyên vị trí của mình. Hoa Kì phải rút quân đội của mình, quân các nước đồng minh khỏi miền Nam. Hai bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hoa Kì phải rút quân đội của mình, quân các nước đồng minh khỏi miền Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP