Cho bảng số liệu:SỔ DÂN NƯỚC TA TRONG...

Cho bảng số liệu:SỔ DÂN NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN 2012 (Nghìn ...

0
Cho bảng số liệu:
SỔ DÂN NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN 2012 (Nghìn người)

Nguồn: Niêm giám thống kê 2015.
Nhận xét đúng nhất là
Tỉ lệ nữ ngày càng tăng qua các năm. Tỉ số giới tính có xu hướng tăng lên qua các năm. Tỉ số giới tính có xu hướng giảm qua các năm. Tỉ lệ nam lớn hơn tỉ lệ nữ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ số giới tính có xu hướng tăng lên qua các năm.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP