Kết...

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được mô...

0

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được mô tả ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

Z

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

X, Y

AgNO3/NH3

Kết tủa Ag sáng

Y

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
etyl axetat, glucozơ, etyl amin và anilin.etyl fomat, fructozơ, anilin và phenol.etyl axetat, glucozơ, etyl amin và anilin.etyl fomat, glucozơ, etyl amin và anilin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
etyl fomat, glucozơ, etyl amin và anilin.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP