Đồ thị hàm số y = x^3 −mx^2...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Đồ thị...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Đồ thị hàm số y = x^3 −mx^2 + 4 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn x1 < 1 < x2 < x3 khi

A. m > 3.

B. 3 < m < 5.

C. 3 < m < 6.

D. m < 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP