Đốt cháy bột Fe trong oxi sau một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy bột Fe tron...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy bột Fe trong oxi, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y không phản ứng với chất nào sau đây? A. Cl2 B. NaNO3 C. AgNO3 D. NaHSO4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X chứa Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 —> Dung dịch Y chứa Fe2+, Fe3+, H+ dư và Cl- A. Cl2 Cl2 + Fe2+ —> Fe3+ + Cl- B. NaNO3 Fe2+ + NO3- + H+ —> Fe3+ + NO + H2O C. AgNO3 Fe2+ + NO3- + H+ —> Fe3+ + NO + H2O Fe2+ + Ag+ —> Fe3+ + Ag Ag+ + Cl- —> AgCl D. NaHSO4: Không có phản ứng nào.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP