Đốt cháy hoàn toàn 1 12 gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam chất hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3,36 gam. Biết rằng số mol CO2 gấp 1,5 lần số mol của nước. CTPT của A là: (biết A có 1 nguyên tử oxi trong phân tử)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = a và nH2O = b —> a = 1,5b Δm = 44a + 18b = 3,36 —> a = 0,06 và b = 0,04 nC = nCO2 = 0,06 nH = 2nH2O = 0,08 nO = (mA – mC – mH)/16 = 0,02 —> C : H : O = 3 : 4 : 1 —> A là C3H4O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP