Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất của lưu huỳnh với sắt sau phản ứng thu được một chất rắn có khối lượng khác khối lượng hợp chất đem đốt 1g và khí X, khí X làm mất màu hoàn toàn 200ml dung dịch Br2 0,25M thu được dung dịch Y. Xác định công thức hợp chất ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBr2 = 0,05 Khí X là SO2. SO2 + Br2 + 2H2O —> H2SO4 + 2HBr 0,05….0,05 4FexSy + (3x + 4y)O2 —> 2xFe2O3 + 4ySO2 0,05/y…………………………0,025x/y……0,05 TH1: mFexSy – mFe2O3 = 1 ⇔ (56x + 32y).0,05/y – 160.0,025x/y = 1 ⇔ 2x – y = 0 —> x = 1 và y = 2: FeS2 TH2: mFe2O3 – mFexOy = 1, làm tương tự, vô nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP