Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang...

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào không đ...

0
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào không đúng về quy mô dân số đô thị của nước ta năm 2007?
Tất cả các vùng đều có ít nhất 01 đô thị quy mô dân số từ 200.001-500.000 ngườiCác đô thị trong cả nước có quy mô dân số không giống nhauCả nước có 3 đô thị có quy mô dân số trên 1.000.000 ngườiTất cả các vùng đều có ít nhất 01 đô thị quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trag 15, nhận xét không đúng là tất cả các vùng đều có ít nhất 1 đô thị quy mô dân số từ 500001-1000000 người, vì có nhiều vùng không có đô thị quy mô từ 500001-1000000 người như Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên
Tất cả các vùng đều có ít nhất 01 đô thị quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP