Dựa vào bảng số liệuCƠ CẤU LAO ĐỘNG...

Dựa vào bảng số liệuCƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC...

0
Dựa vào bảng số liệu
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2012 (Đơn vị: %)

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 – 2012 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
biểu đồ miền. biểu đồ tròn. biểu đồ đường. biểu đồ cột ghép.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
biểu đồ miền.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP