Đun nóng 0 05 mol este X chỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,05 mol es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,05 mol este X chỉ chứa một loại nhóm chức với dung dịch KOH 8% (vừa đủ), chưng chất dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi chỉ chứa hơi nước có khối lượng 130,6 gam và hỗn hợp Y gồm ba muối, trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,525 mol O2, thu được 13,8 gam K2CO3; 17,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp Y là A. 40,31%. B. 48,69%. C. 52,36%. D. 43,98%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nK2CO3 = 0,1 —> nKOH = 0,2 —> mH2O trong ddKOH = 128,8 —> nH2O sản phẩm = (130,6 – 128,8)/18 = 0,1 Vậy phản ứng là: X + 4KOH —> 3Muối + 2H2O (*) nC = nCO2 + nK2CO3 = 0,5 —> Số C = 10 Bảo toàn H cho (*)—> nH(X) = nH(muối) + nH(H2O) – nH(KOH) = 0,5 —> Số H = 10 Bảo toàn O cho phản ứng đốt muối —> nO(muối) = 0,3 Bảo toàn O cho (*) —> nO(X) = 0,2 —> Số O = 4 X là C10H10O4 X tác dụng với KOH theo tỉ lệ 1 : 4, tạo 2H2O, 3 muối, trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic kế tiếp —> Cấu tạo của X là: HCOO-C7H6-OOC-CH3 Muối gồm có: HCOOK: 0,05 CH3COOK: 0,05 C7H6(OK)2: 0,05 —> % = 52,36%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP