Dung dịch nào sau đây tồn tại...

Dung dịch nào sau đây tồn tại

0
Dung dịch nào sau đây tồn tại
Al3+, Mg2+, Cl-, SO42-.Ba2+, Mg2+, NO3-, SO42-.Ag+, Na+, Cl-, NO3-.NH4+, Ca2+, Cl-, OH-.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Al3+, Mg2+, Cl-, SO42-.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP