Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ...

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội ch...

0
Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V. I. Lênin đề ra trong
Chính sách cộng sản thời chiến.Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.Chính sách kinh tế mới (NEP).Luận cương tháng Tư.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chính sách cộng sản thời chiến.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP