Este no đơn chức mạch hở có công...

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là:

0
Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là:
\[{C_n}{H_{2n}}O{\rm{ }}\left( {n \ge 3} \right)\]\[{C_n}{H_{2n}} + 2{O_2}\left( {n \ge 2} \right)\]\[{C_n}{H_{2n}} + 2O{\rm{ }}\left( {n \ge 3} \right)\]\[{C_n}{H_{2n}}{O_2}\left( {n{\rm{ }} \ge 2} \right).\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{C_n}{H_{2n}}{O_2}\left( {n{\rm{ }} \ge 2} \right).\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP