Este vinyl axetat có công thức là...

Este vinyl axetat có công thức là

0
Este vinyl axetat có công thức là
CH3COOC2H3.CH3COOC2H5.C2H3COOCH3.C2H5COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COOC2H3.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP