Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản...

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau: ${C_6}{H_{12}}{...

0
Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:
${C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[{30 - {{35}^0}C}]{{men}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}$
Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là
108.300.360.270.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
300.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP