Gọi d là cánh tay đòn của lực...

Gọi \[d\] là cánh tay đòn của lực $\overrightarrow{{{F}_{{}}}}$ đối v...

0
Gọi \[d\] là cánh tay đòn của lực $\overrightarrow{{{F}_{{}}}}$ đối với trục quay. Momen lực của $\overrightarrow{{{F}_{{}}}}$ đối với trục quay đó là
\[M=\overrightarrow{{{F}_{{}}}}d\] \[M=Fd\]\[M=F\overrightarrow{{{d}_{{}}}}\]\[\overrightarrow{{{M}_{{}}}}=Fd\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Momen của lực đối với trục quay có độ lớn được xác định bằng biểu thức \[M=Fd\]→ Đáp án B
\[M=Fd\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP