Gọi là cách mạng khoa học công nghệ...

Gọi là cách mạng khoa học công nghệ vì

0
Gọi là cách mạng khoa học công nghệ vì
cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của các thế hệ máy tính điện tử…. cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kỹ thuật cuộc cách mạng diễn ra trên lĩnh vực Sinh học

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 67, suy luận

Cách giải: Trong giai đoạn hai của cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật lần hai, từ năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai này còn được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ
cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kỹ thuật

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP