Had we left any later we would have...

Had we left any later, we would have missed the train.

0
Had we left any later, we would have missed the train.
We didn’t miss the train because it left later.We left too late to catch the train.Because the train was late, we missed it.We almost missed the train.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
We almost missed the train.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP