Hai điện tích điểm q1 = 0 5...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có độ lớn là:
A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m).

C. E = 1800 (V/m). D. E = 2160 (V/m).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bài này là D nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP