Hai este X Y là dẫn xuất của...

Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; ...

0
Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; X và Y đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1. X tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với xút dư cho hai muối và nước. Công thức cấu tạo của X và Y là
HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5.C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP