Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây...

Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau?

0
Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau?
amilozo và amilopectin.anilin và analin.etyl aminoaxetat và α- aminopropionic.vinyl axetat và mety acrylat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vinyl axetat và mety acrylat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP