Halel Architecture was featured in a magazine this...

Halel Architecture was featured in a magazine this month for its late...

0
Halel Architecture was featured in a magazine this month for its latest skyscraper project, which ------- by Mark Green, the head designer.
is overseeingwas overseenhas overseenbe overseen

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
was overseen

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP