Hấp thụ hết 4 48 lit buta-1 3-dien...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 4,48 lit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 4,48 lit buta-1,3-dien (dktc) vào 250ml dung dịch Br2 1M, ở điều kiện thích hợp đến khi Br2 mất màu hoàn toàn thu được hỗn hợp lỏng X, trong đó khối lượng sản phẩm cộng 1,4 gấp 4 lần khối lượng sản phẩm cộng 1,2. Khối lượng sản phẩm cộng 1,2 là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C4H6 + Br2 —> C4H6Br2 a…………a…………..a C4H6 + 2Br2 —> C4H6Br4 b………….2b………….b nC4H6 = a + b = 0,2 nBr2 = a + 2b = 0,25 —> a = 0,15 và b = 0,05 —> mC4H6Br2 = 32,1 m(1,4) + m(1,2) = 32,1 m(1,4) = 4m(1,2) —> m(1,2) = 6,42

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP