He can't afford to buy the car The...

Viết Lại Câu He can't afford to buy the car. The car ________________...

0
Viết Lại Câu

He can't afford to buy the car.
The car _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The car is too expensive for him to buy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP