The doctor told him that he work too...

Viết Lại Câu The doctor told him that he work too hard. You _________...

0
Viết Lại Câu

The doctor told him that he work too hard.
You ____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

"You work too hard" the doctor said to him.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP