Since the invention of computer people have saved...

Viết Lại Câu Since the invention of computer, people have saved a lot...

0
Viết Lại Câu

Since the invention of computer, people have saved a lot of time.
Since the computer was ____________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Since the computer was invented, people have saved a lot of time.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP