It may rain hard this afternoon so take...

Viết Lại Câu It may rain hard this afternoon, so take the rain coat w...

0
Viết Lại Câu

It may rain hard this afternoon, so take the rain coat with you.
In case _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

In case it rain hard this afternoon, take the rain coat with you.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP