Jane gave me a present on my last...

Viết Lại Câu Jane gave me a present on my last birthday. I was ______...

0
Viết Lại Câu

Jane gave me a present on my last birthday.
I was ___________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I was given a present on my last birthday.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP