"Would you like a cup of coffee?" He...

Viết Lại Câu "Would you like a cup of coffee?" He ___________________...

0
Viết Lại Câu

"Would you like a cup of coffee?"
He _____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He invited me a cup of tea.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP