The plane had hardly left the airport when...

Viết Lại Câu The plane had hardly left the airport when the accident ...

0
Viết Lại Câu

The plane had hardly left the airport when the accident happened.
No sooner _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

No sooner had the plane left the airport than the accident happened.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP