The course finished with a big party At...

Viết Lại Câu The course finished with a big party. At the end _______...

0
Viết Lại Câu

The course finished with a big party.
At the end _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

At the end of the course, there was a big party.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP