He went to London He had lived there...

Viết Lại Câu He went to London. He had lived there when he was a boy....

0
Viết Lại Câu

He went to London. He had lived there when he was a boy.
He went to London where ___________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He went to London where had lived when he was a boy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP