No students in my class can speak English...

Viết Lại Câu No students in my class can speak English as fluently as...

0
Viết Lại Câu

No students in my class can speak English as fluently as she does.
She speaks ______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She speaks English the most fluently of all students in my class.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP