“I don’t want to be criticized by non-professionals”...

Viết Lại Câu “I don’t want to be criticized by non-professionals”, sa...

0
Viết Lại Câu

“I don’t want to be criticized by non-professionals”, said the film star.
The film star objected _____________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The film star objected to being criticized by non-professionals.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP