I think you should try the chicken Marengo...

Viết Lại Câu I think you should try the chicken Marengo," said the w...

0
Viết Lại Câu

I think you should try the chicken Marengo," said the waiter.
The waiter recommended ___________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The waiter recommended us to try/ that we should try

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP