He never suspected that the money had been...

Viết Lại Câu He never suspected that the money had been stolen. At no...

0
Viết Lại Câu

He never suspected that the money had been stolen.
At no time _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

At no time did he suspect (that) the money had been stolen/ someone had stolen the money.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP