I spent seven years at secondary school and...

Viết Lại Câu I spent seven years at secondary school and then I went ...

0
Viết Lại Câu

I spent seven years at secondary school and then I went to university.
After ___________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

After having spent seven years at secondary school I went to university.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP