He wrote the letter in two hours It...

Viết Lại Câu He wrote the letter in two hours. It took ______________...

0
Viết Lại Câu

He wrote the letter in two hours.
It took _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

It took him 2 hours to write the letter.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP