if anyone succeeds in solving the problems it...

Viết Lại Câu if anyone succeeds in solving the problems, it will prob...

0
Viết Lại Câu

if anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him.
He is the most ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

He is the most likely person to succeed in solving the problems.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP